Το «Πρόγραμμα Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού» υλοποιείται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία σε συνεργασία με την Colgate και την επιστημονική ευθύνη του Καθηγητή της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Ουλή.
Το πρόγραμμα βρίσκεται στο δωδέκατο χρόνο εφαρμογής του, με έτος εκκίνησης το 2001. Αποτελεί ένα σύνολο μελετών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με σκοπό την προαγωγή της Στοματικής Υγείας των Ελλήνων.
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα απαρτίζεται από τρεις πυλώνες.

shopart

  • Ο πρώτος σχετίζεται με την καταγραφή της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού η οποία πραγματοποιείται μέσα από μελέτες όπως ο "Πανελλαδικός Επιδημιολογικός Χάρτης Στοματικής Υγείας" και η έρευνα για τη "διερεύνηση των ανισοτήτων και της ικανοποίησης των χρηστών από τις οδοντιατρικές υπηρεσίες και τη σχέση της στοματικής υγείας με την ποιότητα ζωής των Ελλήνων".
  • Ο δεύτερος συντίθεται από την αγωγή υγείας όπως έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, δηλαδή με επισκέψεις οδοντιάτρων στα σχολεία, και την εφαρμογή της αγωγής υγείας με τη βιωματική μέθοδο η οποία υλοποιείται με το εγκεκριμμένο εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.
  •  Τον τρίτο πυλώνα του προγράμματος αποτελεί ο Μήνας Στοματικής Υγείας κατά τον οποίο κορυφώνονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις μέσω των οδοντιατρικών συλλόγων σε όλη τη χώρα.

    ив роше

Στόχος της παρούσας ιστοσελίδας είναι όχι μόνο η παράθεση πληροφοριακού και εκπαιδευτικού υλικού αλλά και η ενίσχυση ενός ενιαίου δικτύου οδοντιάτρων και εκπαιδευτικών που συνεργάζονται και προάγουν τη στοματική υγεία στα σχολεία.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος και να επικοινωνείτε στο τηλ: 2107298193 και στο φαξ: 2107298197 - CMT Προοπτική Ε.Π.Ε., Σπ. Μερκούρη 38,Τ.Κ. 11634, Παγκράτι, Αθήνα.