Οι Οδοντιατρικοί Σύλλογοι που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν προγράμματα αγωγής στοματικής υγείας είτε μέσω ομιλιών στα σχολεία είτε με την ολοκληρωμένη αγωγή στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα που επισυνάπτεται εδώ και να τη στείλουν στα στοιχεία της εταιρείας CMT Προοπτική ΕΠΕ που αναγράφονται επάνω.

Μαζί πρέπει να συμπληρώσουν και τους Συντονιστές Αγωγής Υγείας που ορίζονται από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και τον εκπροσωπούν στις δραστηριότητες αγωγής στοματικής υγείας του "προγράμματος".