Σκοπός της αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης είναι τα παιδιά να μην μαθαίνουν παθητικά αλλά η γνώση να συνδυάζεται με την εμπειρία. Πλέον, η βιωματική μάθηση θεωρείται ως η πιο ενδεδειγμένη εκπαιδευτική μέθοδος στην προώθηση ζητημάτων αγωγής υγείας. Συγκεκριμένα, το παιδί αποκτά την ικανότητα να «φροντίζει συνολικά τον εαυτό του», κάτι το οποίο δεν «μαθαίνεται» άμεσα αλλά είναι κάτι που το παιδί κατακτά βιώνοντας την εμπειρία της διερεύνησης, μέσα από διαδικασίες που διευκολύνουν την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει συγγραφεί και εγκριθεί το εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. Έχει ήδη ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των πρώτων σχολικών μονάδων και αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης. Συντονιστές της εφαρμογής του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο είναι οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας (ή από το 2011 Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων) Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές Αγωγής Υγείας των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων. Σε αυτούς δηλώνεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των οδοντιάτρων για ένταξη στο πρόγραμμα και από αυτούς παραλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό.

Για την εφαρμογή της προτεινόμενης βιωματικής μεθόδου στην αγωγή στοματικής υγείας απαιτείται η διαμόρφωση ενός μηχανισμού που θα εξασφαλίζει:
• Οργάνωση και συντονισμό των συμμετεχόντων και των ενεργειών.
• Συνεργασίες και υποστήριξη σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
• Επιστημονική επάρκεια σε θέματα εκπαιδευτικής διαδικασίας, αγωγή υγείας και στοματικής υγείας.

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

1. Δημιουργία Οργανωτικής Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής της Αγωγής Υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης που θα απαρτίζεται από τους Υπεύθυνους σχολικών Δραστηριοτήτων και τους συντονιστές αγωγής υγείας, εκπροσώπους των Οδοντιατρικών Συλλόγων κλπ,
2. 
Τοπική Εκδήλωση ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων της τοπικής κοινωνίας: Εκπαιδευτικοί (Α’βάθμιας-Β’βάθμιας), Οδοντίατροι. Σύλλογοι Γονέων και κηδεμόνων κτλ.
3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος
 εκπαιδευτικών στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. Οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων συλλέγουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και το αποστέλλουν στον Project Manager με κοινοποίηση στον Οδοντιατρικό Σύλλογο για την έναρξη της διαδικασίας. έντυπο Α'θμιας,έντυπο Β'θμιας (συνολικός αριθμός σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών).
4. Διαμόρφωση προγράμματος εφαρμογής από τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων & Ενημέρωση του Project Management
5. Αποστολή των εγχειριδίων και οποιουδήποτε σχετικού υλικού αφορά το πρόγραμμα από το Project Management στους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων ή/και τους οδοντιατρικούς συλλόγους. Το πρόσθετο υλικό θα περιλαμβάνει:
► Πολυμεσική εφαρμογή (DVD-ROM) για την αγωγή στοματικής υγείας με παιχνίδια και βίντεο για τα παιδιά.
► Φυλλάδια για γονείς και παιδιά (προαιρετικά).
► Υλικό που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος και διατίθεται από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους και περιλαμβάνει Εγχειρίδιο Αγωγής Στοματικής Υγείας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διαφάνειες και εκμαγεία επίδειξης.
6. Δημοσιοποίηση του προγράμματος στα τοπικά ΜΜΕ και τον τοπικό τύπο από τους Υπευθύνους
Σχολικών Δραστηριοτήτων (Α’βάθμιας-Β’βάθμιας) και τους συντονιστές αγωγής υγείας (Οδ. Σύλλογοι)
7. Εφαρμογή της βιωματικής μάθησης από τους εκπαιδευτικούς.
8. Υποστήριξη εκπαιδευτικών και Οδοντιάτρων στην εφαρμογή της μεθόδου από:
Α. τους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας
Β. την Επιστημονική Επιτροπή
Γ. την ιστοσελίδα του προγράμματος
9. Πρόσκληση & Επίσκεψη οδοντιάτρων στα σχολεία μετά το πέρας της εφαρμογής της βιωματικής μάθησης για λύση αποριών των μαθητών, οδηγίες στοματικής υγιεινής κλπ.
10. 
Απολογισμός & Ενημέρωση για ολοκλήρωση της εφαρμογής της βιωματικής μάθησης.

Για να κατεβάσετε την αναλυτική διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης, πατήστε
εδώ.
Οι Υπεύθυνοι
Σχολικών Δραστηριοτήτων που θέλουν να δηλώσουν τα σχολεία που θα εφαρμόσουν το πρόγραμμα και να λάβουν αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, συμπληρώνουν τη φόρμα που επισυνάπτεται στο στάδιο 3 και την αποστέλλουν στα αναγραφόμενα στοιχεία.
Οι Υπεύθυνοι
Σχολικών Δραστηριοτήτων που εφάρμοσαν προγράμματα συμπληρώνουν την απολογιστική φόρμα που επισυνάπτεται εδώ και την αποστέλλουν στα αναγραφόμενα στοιχεία.
Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν το πρόγραμμα καλούνται να το αξιολογήσουν με το επισυναπτόμενο έντυπο και να το στείλουν στην ιστοσελίδα ή στον Υπεύθυνο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσής τους.