Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει δύο εγχειρίδια για παιδιά ηλικίας 9-12 και 12-15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος «Προαγωγής και Καταγραφής της Στοματικής Υγείας» ολοκληρώθηκε η συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού, του οποίου η καταλληλότητα για τους εκπαιδευτικούς εγκρίθηκε με τις υπ’ αριθμόν 5/12-2-08 και 7/2008 πράξεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και την απόφαση 54647/29-4-08 του Τμήματος Αγωγής Υγείας και Περιβαλλοντικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπαράγεται και θα αποστέλλεται στους Υπεύθυνους Αγωγής Υγείας με δαπάνες και με ευθύνη του Προγράμματος και της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο για τα παιδιά ηλικίας 9-12 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο για τους εφήβους ηλικίας 12-15 πατήστε εδώ. 

Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να παραλάβουν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή κάποιο από τα δύο εγχερίδια, μπορούν να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και να το παραλαμβάνουν από τον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία υπάγονται.