"Επιδημιολογική Κατάσταση της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού"
Η χρησιμοποίηση έγκυρων και αξιόπιστων στοιχείων αποτελεί προϋπόθεση για την σχεδίαση και την εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού. Μέχρι πρόσφατα η χώρα μας δεν διέθετε αξιόπιστα στοιχεία για την στοματική υγεία. Την έλλειψη αυτή κάλυψε το πρόγραμμα με την πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής και αποτύπωσης της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού πληθυσμού σε Πανελλαδική κλίμακα.  
 
 Μερικά στοιχεία για την έρευνα:  
• Ανάπτυξη ερωτηματολογίων. 
• Συγγραφή εγχειριδίου και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τους ερευνητές και τους οδοντιατρικούς συλλόγους.
• Εκπαίδευση – τυποποίηση 20 εξεταστών – οδοντιάτρων για μια εβδομάδα.
• Εξετάστηκαν 5 ηλικιακές ομάδες (5, 12, 15, 35-44 και 65-74 ετών) . 
• 11 νομοί και 6.000 εξεταζόμενοι σε αστικές και αγροτικές περιοχές.
• Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα παρουσία του Υπουργού Υγείας.
• Ενημέρωση του πληθυσμού και των οδοντιάτρων για τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τη Στοματική Υγεία. Земляника  
 
 Μερικά από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας: 
• Τα παιδιά 12 ετών έχουν κατά μέσο όρο 2 δόντια χαλασμένα.
• Οι ενήλικες έχουν κατά μέσο όρο 14 τερηδονισμένα δόντια.
• Στους εφήβους 12 και 15 ετών μόνο το 15,8 % και 16,7%  έχει υγιές περιδόντιο.
• 9 στους 10 ενήλικες πάσχουν από ασθένειες των ούλων.
• Στην ηλικία των 12 ετών το 78,5% έχει μέτρια έως κακή στοματική υγιεινή.
• 8 στους 10 Έλληνες δεν ακολουθούν ολοκληρωμένη στοματική υγιεινή.
• Το 62% του πληθυσμού  επισκέπτεται τον οδοντίατρο μόνο όταν υπάρχει πόνος ή για αποκατάσταση. goji berry

Για να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της "Επιδημιολογικής Κατάστασης της Στοματικής Υγείας του Ελληνικού Πληθυσμού" πατήστε
εδώ.