Η Αγωγή Στοματικής Υγείας αποτέλεσε και αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του προγράμματος. Συγκεκριμένα αποτελείται από :

•Τις δραστηριότητες αγωγής στοματικής υγείας για παιδιά από εθελοντές οδοντιάτρους και
•Την αγωγή στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης 

 

Αγωγή Στοματικής Υγείας για παιδιά από εθελοντές οδοντίατρους

Η Αγωγή Στοματικής Υγείας για παιδιά εφαρμόζεται κάθε χρόνο με επιτυχία από τους Οδοντιατρικούς Συλλόγους της κάθε περιοχής. Εκπαιδευτικό υλικό με βιβλία, διαφάνειες και εκμαγεία, αποστέλλεται περιοδικά σε όλους τους Συλλόγους, ώστε να είναι άρτια εξοπλισμένοι στις παρουσιάσεις και τις ομιλίες τους.
Από το 2001 έχουν εκπαιδευτεί περίπου 350.000 μαθητές και μαθήτριες σε όλη τη χώρα. Κατά το σχολικό έτος 2012-2013 ο αριθμός των συμμετεχόντων παιδιών έφτασε τα 25.000.
Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση αυτού του ενδιαφέροντος και η συνέχιση της αγωγής στοματικής υγείας για παιδιά όπως πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Αγωγή Στοματικής Υγείας με τη μέθοδο της Βιωματικής Μάθησης
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει συγγραφεί και εγκριθεί το εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης. Έχει ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα των σχολικών μονάδων και αποτελεί ένα πρότυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αγωγής στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης. Συντονιστές της εφαρμογής του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο είναι οι Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές Αγωγής Υγείας των κατά τόπους Οδοντιατρικών Συλλόγων. Σε αυτούς δηλώνεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών και των οδοντιάτρων για ένταξη στο πρόγραμμα και από αυτούς παραλαμβάνεται το εκπαιδευτικό υλικό.

 

 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της αγωγής στοματικής υγείας στα παιδιά, αναπτύσσουμε από το 2001 εκπαιδευτικό υλικό και διαδικασίες εφαρμογής.
Αναλυτικά παρουσιάζονται στην αντίστοιχη ενότητα.