Στο Επιστημονικό Έντυπο "Ελληνικά Στοματολογικά Χρονικά"/ Τόμος 53 Απρίλιος-Ιούνιος 2009 δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της Επιδημιολογικής Μελέτης του Προγράμματος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας. 

"Η επιδημιολογική κατάσταση της στοματικής υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Προτάσεις για τη βελτίωσή της."