Αποφάσεις Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την αγωγή στοματικής υγείας με τη βιωματική μέθοδο:

Έγκριση εγχειριδίων

Έγκριση προγράμματος αγωγής στοματικής υγείας με τη βιωματική μέθοδο

Ενημέρωση Υπευθύνων Αγωγής Υγείας για το πρόγραμμα

Έγκριση Επιστημονικής Έρευνας Βιωματικής

Επέκταση Επιστημονικής Έρευνας Βιωματικής

Έγκριση συνέχισης προγράμματος βιωματικής 2010- 2011

Έγκριση συνέχισης προγράμματος βιωματικής 2011-2012


Έγκριση συνέχισης προγράμματος βιωματικής 2012-2013

Έγκριση συνέχισης προγράμματος βιωματικής 2013-2014

Έγκριση συνέχισης προγράμματος βιωματικής 2014-2015

Εγκύκλιοι Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας:

Εγκύκλιος προς Οδοντιατρικούς Συλλόγους: συνέχισης του προγράμματος- ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις Βιωματικής Μάθησης

Εγκύκλιος προς 3 μεγάλους Οδοντιατρικούς Συλλόγους: ενημέρωσης για τις εκδηλώσεις Βιωματικής Μάθησης

Εγκύκλιος προς την Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών:  ενημέρωσης για την εκδήλωση Βιωματικής Μάθησης στην Αθήνα

Εγκύκλιος προς την Οδοντιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης: ενημέρωσης για την εκδήλωση Βιωματικής Μάθησης στη Θεσσαλονίκη

Εγκύκλιος προς Περιφερειακούς Δ/ντες/ Δ/ντες Εκπαίδευσης Β.Ελλάδας: ενημέρωσης για την εκδήλωση Βιωματικής Μάθησης στη Θεσσαλονίκη

Εγκύκλιος προς τα σχολεία Αθήνας: ενημέρωσης για την εκδήλωση Βιωματικής Μάθησης στην Αθήνα

Εγκύκλιος προς Οδοντιατρικούς Συλλόγους: συνέχισης του προγράμματος βιωματικής 2010-2011 στα σχολεία

Εγκύκλιος προς Υπ. Παιδείας: ενημέρωσης των Υπεύθυνων Αγωγής Υγείας για τη συνέχιση της Βιωματικής 2010-2011 στα σχολεία

Εγκύκλιος προς Οδοντιατρικούς Συλλόγους: συνέχισης προγράμματος βιωματικής 2011-2012 στα σχολεία