ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 

    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Επιστημονική επίβλεψη του προγράμματος.
 2. Καθορισμός ιδιωτικών παιδικών σταθμών/ νηπιαγωγείων για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος.
 3. Απάντηση πιθανών ερωτήσεων εκπαιδευτικών σε τακτική βάση (2 φορές το μήνα).
 4. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου για επανατροφοδότηση.
 5. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων εφαρμογής από την επανατροφοδότηση.
 6. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων και προβολή των δραστηριοτήτων του προγράμματος.
 7. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για ερευνητικούς σκοπούς.

   

    ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ                                    

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος στο helpdesk του Project Manager.
 2. Συμπλήρωση φόρμας συμμετοχής και αποστολή στο helpdesk του Project Manager.
 3. Παραλαβή εγχειριδίων στο σχολείο.
 4. Εφαρμογή προγράμματος στην τάξη.
 5. Υποδοχή οδοντιάτρων στην τάξη.
 6. Αξιολόγηση/ ανατροφοδότηση  για την πορεία εφαρμογής.
 7. Υποβολή πιθανών ερωτήσεων στo e-mail: oral-health@cmtprooptiki.gr.  
 

    ΤΟΠΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ   (ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ)       

 1. Επιλογή και ορισμός των Τοπικών Συντονιστών Οδοντιάτρων (ένας τουλάχιστον ανά νομό και για Αθήνα & Θεσσαλονίκη ένας τουλάχιστον ανά Περιφέρεια Εκπαίδευσης).
 2. Αποστολή εντύπου εκδήλωσης ενδιαφέροντος των παιδοδοντιάτρων/ οδοντιάτρων της περιοχής ευθύνης σε συνεργασία με τον Project Manager.
 3. Αντιστοίχιση εθελοντών οδοντιάτρων με σχολεία προς επίσκεψη. 
 4. Συνεργασία με τον Project Manager & ενημέρωση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος στην περιοχή τους καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.
 5. Προβολή των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων στα τοπικά ΜΜΕ. 

  

    ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα στον Project Manager με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου εντύπου.
 2. Εκπαίδευση στο πρόγραμμα και την αγωγή στοματικής υγείας με τη μέθοδο της βιωματικής μάθησης.
 3. Τηλεφωνική επικοινωνία με το σχολείο πριν από την επίσκεψη.
 4. Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο για επίδειξη βουρτσίσματος/ συνομιλία- παιχνίδι με τα παιδιά/ επίλυση αποριών.
 5. Yποβολή πιθανών ερωτήσεων στo e-mail: oral-health@cmtprooptiki.gr.

  

    PROJECT MANAGER                                  

 1. Σχεδιασμός υπο-ιστοσελίδας στην ήδη υπάρχουσα ιστοσελίδα για την υποστήριξη του νέου προγράμματος.
 2. Ενημέρωση νηπιαγωγείων και παιδικών σταθμών για το πρόγραμμα.
 3. Αποστολή φόρμας συμμετοχής στα ενδιαφερόμενα σχολεία.
 4. Αποστολή ενημερωτικής επιστολής και αίτησης συμμετοχής στους παιδοδοντιάτρους.
 5. Συλλογή συμπληρωμένων εντύπων συμμετοχής από τα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους εθελοντές οδοντιάτρους.
 6. Αποστολή της δεξαμενής οδοντιάτρων στο Συντονιστή Οδοντίατρο και την Επιστημονική Επιτροπή.
 7. Αποστολή υλικού στα σχολεία με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρώσει.
 8. Επιβεβαίωση παραλαβής υλικού από τα σχολεία.
 9. Υποστήριξη νηπιαγωγών καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος (συλλογή ερωτήσεων μέσω τηλεφώνου, ιστοσελίδας και e-mail).
 10. Συντονισμός επίσκεψης οδοντιάτρων στα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς σε συνεργασία με τον Συντονιστή Οδοντίατρο.
 11. Οριστικοποίηση επισκέψεων μέσα από επικοινωνία με τους οδοντιάτρους και τα σχολεία. 
 12. Παρακολούθηση επισκέψεων οδοντιάτρων στα σχολεία και επίλυση προβλημάτων.
 13. Αποστολή εντύπων αξιολόγησης του προγράμματος.
 14. Συλλογή εντύπων αξιολόγησης του προγράμματος.