ΤΑ 10  ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ  

  1. Δημοσιοποίηση του προγράμματος από τον Project manager στα νηπιαγωγεία και τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, με τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή ενημερωτικής επιστολής
  2. Εκδήλωση ενδιαφέροντος νηπιαγωγών στον Project manager για την έναρξη του προγράμματος.
  3. Αποστολή των εγχειριδίων και οποιουδήποτε σχετικού υλικού αφορά το πρόγραμμα από τον Project Manager στο σχολείο απευθείας.
  4. Εφαρμογή του προγράμματος από τους νηπιαγωγούς.
  5. Υποστήριξη νηπιαγωγών στην εφαρμογή του προγράμματος από:

Α. τον Project manager,

Β. την Επιστημονική Επιτροπή,

Γ. την ιστοσελίδα του προγράμματος.

  1. Αποστολή λίστας συμμετεχόντων σχολείων από τον Project manager προς τον Τοπικό Συντονιστή Οδοντίατρο (με αριθμό μαθητών, ενδεικτικές ημερομηνίες επίσκεψης κτλ).
  2. Αντιστοίχιση προσχολικών μονάδων με οδοντιάτρους που θα τις επισκεφτούν απο τον Τοπικό Συντονιστή Οδοντίατρο προς τον Project manager.
  3. Ενημέρωση σχολείων και οδοντιάτρων για την αντιστοίχιση και τις ημερομηνίες επίσκεψης από τον Project manager.
  4. Επίσκεψη οδοντιάτρων στα σχολεία μετά το πέρας της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος για επίλυση αποριών των παιδιών, οδηγίες στοματικής υγιεινής κλπ. μέσω συνεργασίας Project Manager – οδοντιάτρων - νηπιαγωγών.
  5. Απολογισμός & αξιολόγηση για ολοκλήρωση της εφαρμογής του προγράμματος.